Zanieczyszczenie powietrza

Szkoła podstawowa w krasnem Możliwość komentowania Zanieczyszczenie powietrza została wyłączona 40

Nauka angielskiego (2)Zanim zajmiemy się problematyką zanieczyszczenia powietrza przypomnijmy sobie pokrótce właściwości powietrza. Dwa główne jego składniki to azot i tlen, które zajmują odpowiednio około 80% i 20%. Do tego dochodzą małe ilości gazów szlachetnych, dwutlenku węgla oraz innych gazów. Ponadto wiadomo, że powietrze zawiera różną, zależną od warunków otoczenia, ilość pary wodnej. To co określamy mianem naturalnego powietrza, utworzyło się w okresie wieluset milionów lat różnorodnych procesów. Naturalny skład chemiczny powietrza podlega wielu różnym wpływom. Mogą to być popioły z wybuchów wulkanów, pyłek kwiatowy lub piasek pustynny, które są przenoszone z wiatrem na tysiące kilometrów. W szczególnych przypadkach powietrze naturalne może być zanieczyszczane z powodu różnorodnej działalności ludzkiej: domowej, rzemieślniczej i przemysłowej. Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszystkie substancje, które w wyniku naturalnych zdarzeń przyrodniczych lub działalności ludzkiej dostają się w powietrze i doprowadzają do zmiany ?klasycznego” składu powietrza. Wiele odczuwalnych zaburzeń i szkód w środowisku wywoływanych jest przez takie zanieczyszczenia uwarunkowane techniczną działalnością ludzi.

Pozostałe wpisy o nauce i szkole:

Zanieczyszczenie powietrza
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Author

Related Articles

http://scottowsky.pl/ - szkoła podstawowa w krasnem, sp krasne, spkrasne, szkoła podstawowa krasne, szkoła w krasnem, koncepcja pracy na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej, krasne szkoła, koncepcja pracy dyrektora szkoły

Search

Back to Top