Szkoła policealna – Chorzów

Szkoła podstawowa krasne Możliwość komentowania Szkoła policealna – Chorzów została wyłączona 143

Szkoła policealna (2)Technik ochrony fizycznej osób i mienia poznaje różne dziedziny prawa, psychologii, kryminalistyki, specyfikę ochrony osób, konwojowania, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego jak również przechodzi specjalistyczne szkolenie w zakresie samoobrony i technik interwencyjnych, posługiwania się bronią krótką, maszynową i gładkolufową. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, życia, zdrowia i nietykalności osobistej obywateli oraz do realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstawania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczeniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Absolwent dwuletniej szkoły policealnej po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przygotowany jest do podjęcia pracy w firmach ochrony lub sam prowadzić działalność gospodarczą, zakładając własną agencję ochrony. Przedmioty jakie są realizowane w programie nauczania to między innymi: wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego, finansowego, prawa pracy, a także wybrane zagadnienia z etyki, psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania, kryminologi, kryminalistyki, terroryzmu.

Pozostałe wpisy o nauce i szkole:

Szkoła policealna – Chorzów
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Author

Related Articles

http://scottowsky.pl/ - szkoła podstawowa w krasnem, sp krasne, spkrasne, szkoła podstawowa krasne, szkoła w krasnem, koncepcja pracy na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej, krasne szkoła, koncepcja pracy dyrektora szkoły

Search

Back to Top