Słabsze i mocniejsze strony uczniów

Szkoła podstawowa krasne Możliwość komentowania Słabsze i mocniejsze strony uczniów została wyłączona 47

edukacja (11)Nauczyciel pracuje w szkole z różnymi uczniami, są wśród nich osoby zdolne i słabsze. Do każdego z nich wymagania edukacyjne powinny być indywidualnie dostosowane. Pracując jednak w klasie, mając sporą liczbę uczniów, trudno jest każdemu z osobna poświęcić czas. Uczniowie zdolni szybko pracują na lekcjach, radzą sobie z trudniejszymi zadaniami, niestety uczniowie słabsi zostają w tyle. Edukacja powinna uzupełniać te braki. Dlatego nauczyciele powinni poświęcać dodatkowy czas tym osobom, by pomóc im w dziedzinach sprawiających najwięcej trudności i wykształcić nawyk systematycznego uczenia się. Uczniowie słabsi mają trudności z nauką w wyniku np. zakłóceń w rozwoju psychofizycznym, a to z kolei może mieć swoje źródło w : w wszelkich chorobach, urazach, zdarzeniach losowych, defektów wzroku czy słuchu, obniżonej sprawności intelektualnej, mikrodeficytów rozwojowych, zaburzeń w funkcjonowaniu narządów ruchu. Bardzo dobrze jest, gdy nauczyciel angażuje uczniów zdolnych do pracy z słabszymi kolegami. Oprócz pomocy w nauce, uczniowie zacieśniają więzi społeczne, integrują się.

Pozostałe wpisy o nauce i szkole:

Słabsze i mocniejsze strony uczniów
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Author

Related Articles

http://scottowsky.pl/ - szkoła podstawowa w krasnem, sp krasne, spkrasne, szkoła podstawowa krasne, szkoła w krasnem, koncepcja pracy na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej, krasne szkoła, koncepcja pracy dyrektora szkoły

Search

Back to Top