Nawozy azotowe

Sp krasne Możliwość komentowania Nawozy azotowe została wyłączona 44

rp_nauka86.jpgW sektorze rolniczym niepokoi coroczne zużywanie milionów ton nawozów azotowych dla dokarmiania roślin. Rośliny nie są w stanie skonsumować tak wielkich ilości azotanów. Azotany i ich pochodne masowo spłukiwane są do wód gruntowych i powierzchniowych, takich jak jeziora i rzeki. Dalszym następstwem intensywnego nawożenia są zanieczyszczenia wody pitnej i szkody wyrządzane tak ważnej dla życia warstwie ozonowej atmosfery. Ponieważ paliwa kopalne takie jak węgiel i ropa tworzyły się w dawnych epokach geologicznych z roślin, a więc zawierają także związki azotowe. Dlatego przy spalaniu tych paliw, na przykład w elektrowniach, w silnikach samochodowych i w zakładach przemysłowych obok innych gazów powstają także tlenki azotu, które w dużym stężeniu przenikają do atmosfery i są szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi. Rozpuszczając się w wodzie tworzą kwas azotowy, który wraz z dwutlenkiem siarki i tworzonym z niego kwasem siarkowym przyczyniają się do powstania tzw. kwaśnych deszczy. Glebie dostarcza się zatem w opadach, przede wszystkim deszczu i śniegu, poważne ilości azotu, pochodzenia cywilizacyjnego w postaci kwasu azotowego.

Pozostałe wpisy o nauce i szkole:

Nawozy azotowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Author

Related Articles

http://scottowsky.pl/ - szkoła podstawowa w krasnem, sp krasne, spkrasne, szkoła podstawowa krasne, szkoła w krasnem, koncepcja pracy na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej, krasne szkoła, koncepcja pracy dyrektora szkoły

Search

Back to Top